Nieuws

Tijd voor verandering!

In de raadsvergadering van vorige week stond wederom het onderzoek naar verschillende bestuursvormen, op de agenda. Zoals u weet wordt er al lange tijd samengewerkt op zeer belangrijke beleidsterreinen (jeugdzorg, WMO, enz. enz.) met de gemeenten Velsen en Beverwijk. Dit heeft er toe geleid dat er een “IJmondcommissie” in het leven is geroepen. De vorm en de status van deze commissie is niet toereikend en maakt dat het voor alle drie de gemeenten onvoldoende goed functioneert. Vandaar het raadsvoorstel om onderzoek te laten uitvoeren naar de verschillende samenwerkingsvormen. Eén van de vormen die dan onderzocht zou moeten worden is de fusie vorm.

Lees verder

LinksOm - juni 2017

De zomer nadert. En daarbij ook het einde van het politieke seizoen. Begin juli mogen we allemaal gaan genieten van het zomerreces. Althans dat zou je denken. Echt niet dus. Nee, we gaan deze zomer gewoon door. De kandidatencommissies zoeken kandidaten voor op de kieslijsten, de programmacommissies gaan de verkiezingsprogramma’s schrijven. En de campagnecommissie heeft inmiddels haar plannen op papier gezet. Hoezo een zomerreces! Nee beter gezegd een drukke zomer.
Maar eerst dus nog de laatste loodjes deze maand, met onder meer de Voorjaarsnota.
Hier is de LinksOm van juni. De één na laatste voor de zomer. Uiteraard aandacht voor de uitreiking van de Groene Lintjes. Dat was een bijzondere editie, namelijk de 10e editie. Verder is weer aandacht voor de Heemskerkse en Beverwijkse politiek. In deze LinksOm ook weer de column van Haydar Erol. De agenda’s ontbreken natuurlijk ook niet.
Ook is er speciale aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Veel leesplezier en tot de volgende LinksOm.
Hou voor actueel nieuws Facebook, de website en Twitter scherp in de gaten.

De 10e Groene Lintjesregen

Op zaterag 3 juni hebben GroenLinks Heemskerk en Beverwijk voor de 10e keer de “groene lintjes” uitgereikt. Het Groene Lintje is een blijk van waardering voor inwoners, organisaties en (kleine) bedrijven die actief bijdragen aan een duurzaam en groen Heemskerk of Beverwijk.
De Groene Lintjes werden al eerder in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 uitgereikt. Deze 10e uitreiking had ook nog een speciaal tintje vanwege de uitreiking van het Groene Superlintje.

Lees verder

Uitreiking Groene Lintjes

De gedecoreerden van 2016

GroenLinks Heemskerk/Uitgeest en GroenLinks Beverwijk reiken op zaterdag 3 juni 2017 alweer voor de tiende maal de Groene Lintjes uit. Deze onderscheiding gaat naar Heemskerkers, Uitgeesters of Beverwijkers die zich op positieve wijze inzetten voor groen, duurzaamheid en milieu: mensen die hun nek uitsteken voor het doel dat ze nastreven. Dit jaar worden er weer een viertal lintjes uitgereikt.

Lees verder

GroenLinks Heemskerk zoekt kandidaten

In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor onze kandidatenlijst zijn we op zoek naar kandidaten die een afspiegeling zijn van de diversiteit van Heemskerk. De fractie werkt vanuit het verkiezingsprogramma, visie en strategie aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. De fractie als geheel zorgt voor een sterk beeld van GroenLinks naar buiten. Een mix aan talenten, diversiteit en een combinatie van nieuwe en ervaren raadsleden bepalen straks de politieke inbreng en successen van GroenLinks in Heemskerk.

Lees verder

Betrouwbaar

Dit college is in 2014 met haar werk begonnen. Van meet af aan is GroenLinks hier inhoudelijk zeer kritisch over geweest. Wij zijn het op tal van punten ook niet eens met wat het college, deze coalitie en de meerderheid van de Raad beslist. Iedere keer weer maken wij een eigenstandige afweging; op inhoud en ook vanuit onze controlerende rol. Hierdoor hebben wij al heel wat bereikt.

Lees verder

Pagina's