Nieuws

GroenLinks Heemskerk houdt kiezersonderzoek

GroenLinks Heemskerk wil de mening peilen van de Heemskerkers, van vertegenwoordigers van het Heemskerks middenveld en de ondernemers om goede input te verkrijgen over de belangrijkste zaken voor het gemeenteraadsverkiezingsprogramma 2018. Daarom is er een on line enquête gemaakt, die door iedere Heemskerker kan worden ingevuld. In september wil de partij het concept klaar hebben, maar hecht grote waarde aan de mening van de inwoners en de bedrijven. Om die reden nodigt GroenLinks  diverse organisaties uit en zal GroenLinks regelmatig weer langs de deuren gaan in ons dorp om de inwoners te vragen wat ze graag verbeterd willen zien in het dorp. De vragenlijst is te vinden op de website van GroenLinks Heemskerk,
https://heemskerk-uitgeest.groenlinks.nl/formulieren/enquete
Iedereen uit Heemskerk kan meedoen aan het kiezersonderzoek.

Lees verder

Nozem en de Non

De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak A. Verherentstraat 1 (De Nozem en De Non) en de gemeente in het gelijk gesteld. Dit vonnis betekent dat de huurovereenkomst per 1 september 2017 eindigt. Dit is een duidelijke stap verder in de zaak rond De Nozem en De Non.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over Nozem en de Non

Geacht college,
In uw persbericht van 18 juli 2017 valt te lezen dat de rechter de gemeente in het gelijk heeft gesteld omtrent de huuropzegging van de Nozem en de Non. De GroenLinks vindt dit jammer en teleurstellend. Al eerder  stelden wij vragen in de commissie FFE van 22 juni jongstleden. Toen gaf wethouder Frowijn aan dat de zaak nog onder de rechter was. Het persbericht neemt niet alle vragen weg, maar roept juist weer veel vragen op.

Lees verder

Doe mee met de Huis-aan-Huis Actie

Op 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen in Heemskerk en Beverwijk gehouden. En wij gaan voor een historisch resultaat! Om hiervoor te zorgen zullen we de komende maanden weer veel langs de deuren gaan om het gesprek met de mensen aan te gaan. Dit doet het campagneteam samen met een groep enthousiaste vrijwilligers. Elke huis-aan-huis actie gaat altijd gepaard met een gezellig kopje thee of koffie en een heerlijke kom soep. Heb jij ook zin om mee langs te deuren te gaan om in Heemskerk en Beverwijk het verschil te maken? De eerstvolgende actie is op zaterdag 16 september van 10:00 tot 14:00.

Geef je op via deze link

Ben jij ons nieuwe raadslid?

In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor onze kandidatenlijst zijn we op zoek naar kandidaten die een afspiegeling zijn van de diversiteit van Heemskerk. De fractie werkt vanuit het verkiezingsprogramma, visie en strategie aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. De fractie als geheel zorgt voor een sterk beeld van GroenLinks naar buiten. Een mix aan talenten, diversiteit en een combinatie van nieuwe en ervaren raadsleden bepalen straks de politieke inbreng en successen van GroenLinks in Heemskerk.

Lees verder

Heemskerk gaat voor gasloze bouw

Nederland gaat stoppen met het koken en stoken op aardgas. Dit is een van de belangrijkste consequenties van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van het klimaat onder de twee graden Celsius te houden. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens van aardgas af gaan en overgaan op andere manieren van verwarming, koken en het verwarmen van tapwater. Dit is een enorme verandering en uitdaging. Ook Heemskerk gaat hiermee aan de slag.

Lees verder

Pagina's