Nieuws

Ga je mee aanbellen?

De zomer is afgelopen, de herfst heeft zijn intrede gedaan. En de campagne is begonnen. Je zal wel denken; de campagne is begonnen!? Ja, dat lees je echt goed. Tijdens de campagne voor de 2e Kamerverkiezingen zijn we toen in  de weken daarvoor iedere week huis-aan-huis gegaan in Heemskerk en Beverwijk. Waarbij we echt alle soorten neerslag hebben moeten trotseren. De reacties hierop waren over het algemeen heel positief. Direct kiezerscontact slaat aan. En daarom zijn we weer van start gegaan met deze huis-aan-huis acties in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen over ruim 5 maanden.

Lees verder

Hij is er, de GroenLinks Vacaturekrant

Hij is er, de GroenLinks Vacaturekrant. Wil je op wat voor wijze dan ook iets doen voor GroenLinks Heemskerk, lees dan de vacaturekrant. Er is genoeg te doen. Van taalpuristen tot taartenbakkers.
Wij kunnen het niet alleen, maar wel samen met jou.
Samen gaan we Heemskerk veranderen.   

GroenLinks Heemskerk steunt zienswijze A8-A9

Hoe meer informatie openbaar wordt, hoe duidelijker de onzorgvuldigheid en de kennelijke haast aan de oppervlakte komt, waarmee met dit project door de bestuurders wordt omgegaan En ook nu weer wordt de gemeenteraad van Heemskerk geacht om binnen een week over zeer uitgebreide rapporteringen (de laatste bijlage zelfs gisteren) met een goed gewogen oordeel te komen. Met een aantal zaken zoals de enorme impact op cultuurhistorische monumenten zoals de stelling van Amsterdam en het Oerij is nauwelijks rekening gehouden.
En de oplossing waarbij, zonder verder onderzoek, een snelweg op 8 meter hoge palen zonder draagvlak dwars door een woonwijk loopt, met juist gezondheidsverlies in de Broekpolder en nauwelijks tot geen gezondheidswinst in Krommenie en Assendelft is een nauwelijks te geloven manier van besturen. Gelukkig heeft de commissie van Provinciale Staten zich in ruime meerderheid uitgesproken tegen varianten die de Stelling van Amsterdam aantasten. Ook de Unesco heeft bij monde van ICOMOS grote bezwaren tegen de aantasting van het werelderfgoed De Stelling van Amsterdam.
Straks gaan we € 500 miljoen (waarvan 2,1 miljoen door Heemskerk) uitgeven aan een snelweg, die voor veel verkeersoverlast zorgt in Zaanstad, het open landschap van de Stelling en het Oerij zal vernietigen en amper bij zal dragen aan de verbetering van de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft en minimale doorstroomverbeteringen oplevert. Elke uitgave van overheidsgeld verdient zorgvuldigheid, maar op deze manier € 500 miljoen er doorheen jassen…….
Wat GroenLinks betreft gaan het hele plan terug naar de tekentafel en wordt er toch nadrukkelijk ook gekeken naar ov-oplossingen.

Lees verder

LinksOm - oktober 2017

Over minder dan een half jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We liggen mooi op schema. De kandidatencommissie voert gesprekken, de programmacommissie heeft het concept programma klaar. En de campagne is al begonnen 16 september met de 1e huis-aan-huis actie in een rij van velen. Suzanne Kröger liep met ons mee. Het was weer heel inspirerend. Verderop in de LinksOm ruim aandacht voor het huis-aan-huis en de campagne.
We zoeken ook vrijwilligers die willen helpen in de campagne. Dat kan van alles zijn. Geef je op via de bekende mailadressen. Het wordt een lange en intensieve campagne. En daarvoor hebben we veel vrijwilligers  voor nodig. Hoe word je dat? Daar lees je elders meer over.
Naast de campagne natuurlijk ook aandacht voor de lokale politieke perikelen. Vooral de verbinding A8-A9 is een heel actueel thema. Een weg waar over al sinds 1961 wordt gesproken. Heemskerk heeft inmiddels een zienswijze ingediend, even als Beverwijk.
Dit is de oktober-uitgave van de LinksOm. Je leest weer alles over de politiek uit Heemskerk en Beverwijk. En ook komen de gemeenteraadsverkiezingen weer aan bod.
Veel leesplezier en tot de volgende LinksOm. Hou voor actueel nieuws Facebook, de website(s) en Twitter scherp in de gaten.

Ben jij ons nieuwe raadslid?

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor onze kandidatenlijst zijn we nog steeds op zoek naar kandidaten die een afspiegeling zijn van de diversiteit van Heemskerk. De fractie werkt vanuit het verkiezingsprogramma, visie en strategie aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. De fractie als geheel zorgt voor een sterk beeld van GroenLinks naar buiten. Een mix aan talenten, diversiteit en een combinatie van nieuwe en ervaren raadsleden bepalen straks de politieke inbreng en successen van GroenLinks in Heemskerk.
De afdeling heeft een kandidatencommissie de opdracht gegeven om met leden en eventueel andere geïnteresseerden, die zich kandidaat stellen, gesprekken te voeren en met een voorstel voor de kandidatenlijst te komen. Er heeft zich al een aantal mensen aangemeld, maar we zijn nog op zoek naar dat ene supergetalenteerde raadslid. Misschien ben jij dat wel?

Lees verder

GroenLinks Heemskerk houdt kiezersonderzoek

GroenLinks Heemskerk wil de mening peilen van de Heemskerkers, van vertegenwoordigers van het Heemskerks middenveld en de ondernemers om goede input te verkrijgen over de belangrijkste zaken voor het gemeenteraadsverkiezingsprogramma 2018. Daarom is er een on line enquête gemaakt, die door iedere Heemskerker kan worden ingevuld. In september wil de partij het concept klaar hebben, maar hecht grote waarde aan de mening van de inwoners en de bedrijven. Om die reden nodigt GroenLinks  diverse organisaties uit en zal GroenLinks regelmatig weer langs de deuren gaan in ons dorp om de inwoners te vragen wat ze graag verbeterd willen zien in het dorp. De vragenlijst is te vinden op de website van GroenLinks Heemskerk,
https://heemskerk-uitgeest.groenlinks.nl/formulieren/enquete
Iedereen uit Heemskerk kan meedoen aan het kiezersonderzoek.

Lees verder

Pagina's