LinksOm - oktober 2016

Het is oktober. Tijd voor een heerlijke wandeling door een bos met herfstkleuren. Even de zinnen verzetten en ontsnappen aan de waan van alledag. Maar je moet toch weer terug naar de realiteit. En dan zie je dan dat de 2e Kamerverkiezingen toch wel snel naderen. Over iets meer dan 5 maanden is het zo ver. GroenLinks staat goed in de peilingen, variërend van 12 tot 16 zetels. Jesse doet het goed. En we gaan een mooie campagne voeren. Het is tijd voor verandering.
Deze lijn zullen we doortrekken naar 2018. Want ook in Heemskerk kan een hoop verbeterd worden. Het huidige college heeft in rap tempo de cultuur in Heemskerk om zeep geholpen. Dat werd ook weer duidelijk bij de locatiekeuze voor het CultuurCentrum Heemskerk. GroenLinks pleitte nog voor meer tijd voor het ontwikkelen van een goede visie op cultuur door de nieuwe directie. Helaas werd er anders besloten.
In deze uitgave van de Linksom blikt de fractie terug op de raad van september. Ook is ruim aandacht voor de campagne. Bijvoorbeeld op 12 november is de GroenLinks TeamUp-dag. En op 17 december is het congres. Kortom echt evenementen waar je bij moet zijn. Heel veel leesplezier en tot de volgende LinksOm.