LinksOm - april 2017

Nog steeds zijn we in een euforische stemming nu een maand na de verkiezingen. GroenLinks is in beweging. En hoe? Ook wij zagen het ledenaantal groeien. En ook het aantal sympathisanten nam toe. Fantastisch. En een goede basis voor de voorbereidingen voor gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Daar zijn we al mee gestart. Samen met GroenLinks Beverwijk gaan we weer het leerwerktraject "oriëntatie op de lokale politiek" organiseren. Meer informatie verderop in deze Linksom.
De programmacommissie en de kandidatencommissie zijn ook al volop aan de slag. Kortom drukke tijden breken aan. We willen iedereen overal zo veel mogelijk bij betrekken; de fractie, de leden, de sympathisanten en de vrijwilligers. Zeker straks in de campagne. Input van iedereen hiervoor is van harte welkom. Daarom zijn we ook bezig met bijvoorbeeld een inloopbijeenkomst voor input voor het verkiezingsprogramma. Of het al eerder genoemde leerwerktraject. En er volgen nog meer bijeenkomsten. Hou daarom Facebook, de website en Twitter scherp in de gaten.
Lees op je gemak deze Linksom boordevol nieuws over GroenLinks. Fijne Pasen.